Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА ПАЦИЈЕНАТА У 2017. ГОДИНИ

Истраживање задовољства пацијената у здравственим установама Републике Србије организује се по препоруци Министарства здравља Републике Србије и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

У установама примарне здравствене заштите, где спада Дом здравља Ниш,  истраживање ће се спровести 27. новембра 2017. године у трајању од једног дана и то од 07:00 до 20:00 часова,тј. до краја радног времена.

Истраживање ће се обавити у Централном објекту Дома здравља Ниш и то у следећим службама: Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и школске деце, Служби за здравствену заштита жена, Служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и  Служби за специјалистичко консултативне делатности – Одељење интерне медицине.