Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ПРОМОЦИЈА СВЕТОВАЛИСТА ЗА МЛАДЕ

У петак, 17.11.2017. године представници Саветовалишта за младе промовисали су свој рад ученичком парламенту Машинске школе у Нишу.

Ученици су упознати са активностима саветовалишта за младе које су превентивног и едукативног карактера о здравим стиловима живота младих.

Циљ саветовалишта је да се млади оснаже у погледу суочавања и лаког решавања проблема са којима се сусрећу. 

Основна делатност саветовалишта за младе је :
- промоција здравих стилова живота
- саветовање у вези са одрастањем и учењем
- правилна исхрана и адекватна физичка активност
- промоција идеја толеранције и прихватање различитости
- заштита репродуктивног здравља младих
- препознавање ризичних облика понашања
- емоционална подршка у превазилажењу конфликата у породици, школи и друштву
- унапређење менталног здравља младих