Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ПРЕДСТАВНИЦИ OПШТЕ БОЛНИЦЕ АЛЕКСИНАЦ ПОСЕТИЛИ ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

Дана 17.11.2017. године у посети Дому Здравља Ниш била је делегација Oпште болнице Алексинац. Разлог посете била је консултација у погледу рада Саветовалишта за дијабетес Дома здравља Ниш, а са циљем преузимања модела рада нашег саветовалишта и коришћењем истог од стране интерног одељења Опште болнице Алексинац. Посета је протекла у конструктивном духу, а колеге из Алексинца су добиле и усмене инструкције и смернице, као и писане инструкције и документа одобрена од стране републичке стручне комисије за дијабетес.

Учесници на овом састанку били су:
- Мр. сци. др Данијела Цветковић - начелник службе за здравствену заштиту одраслих Дома здравља Ниш
- др Драгана Голубовић Петровић - начелник интерног одељења Опште болнице Алексинац
- Виша медицинска сестра Јасна Ђорђевић - главна сестра интерног одељења Опште болнице Алкесинац
- Медицинска сестра Милојевић Марина - Општа болница Алексинац