Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ПРЕДСТАВНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА РАЖАЊ ПОСЕТИЛИ ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

Представници Дома здравља Ражањ посетили су Службу кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања Дома здравља Ниш и интересовали се о функионисању и организацији кућног лечења.

У оквиру заједничке сарање наших домова здравља, Дом здравља Ниш презентовао је организацију рада службе кућног лечења, услуге које се пружају на терену, процедуре у раду, опрему коју поседује служба , искуства са терена, сарадњу са градом и другим институцијама у њој.