Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

RАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКА 11. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

Дом здравља Ниш, 11.11.2017.године, радиће по следећем распореду:

I- Централни објекат Дома здравља Ниш
1. Служба за здравствену заштиту одраслих 07:00 – 20:00 часова
2. Служба за здравствену заштиту деце и школске деце 07:00 – 20:00 часова

II- Инфузиони пункт у Здравственој станици "Чаир"уз дежурство лекара: 07:00 – 20:00 часова

III- Служба кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања
1. Пункт у Рајићевој улици 07:30 – 14:30 часова
2. Сестре на терену 07:00 – 20:00 часова

IV- Поливалентна патронажна служба
1. Сестре на терену 07:00 – 14:00 часова
2. Телефонско саветовалиште 07:00 – 20:00 часова

V Служба за стоматолошку здравствену заштиту
1. Просторије Завода за хитну медицинску помоћ 07:00 – 20:00 и од 20:00 – 07:00 часова

VI- Служба за лабораторијску дијагностику: 07:00 – 14:00 часова.