Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

У четвртак, 02.11.2017. године од 10:00-12:00 часова, у централном холу Дома здравља Ниш, Служба за здравствену заштиту одраслих- Центар за превентивне здравствене услуге, Службa за здравствену заштиту деце и школске деце Дома здравља Ниш, организују акцију поводом Месеца борби против болести зависности.

Месец новембар је према Међународном и Националном календару здравља посвећен борби против болести зависности. То је месец током којег је потребно интензивније него уобичајено указивати јавности на свеукупну сложеност савременог начина живота из којег се рађа и сва сложеност проблема који стварају болести зависности у здравственом, социјалном-економском као и опште друштвеном смислу, и који се преламају кроз особу – зависника, породицу, ужу али и ширу друштвену заједницу, односно саму државу.