ОДРЖАН 51. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КОНГРЕС “ДАНИ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕДИЦИНЕ“

Интернационални конгрес 51 Дани превентивне медицине одржан је у Нишу и трајао је од 26. до 29. септембра 2017. године. Организатори су били Институт за јавно здравлје Ниш, медицински факултет Универзитета у Нишу и Градска подружница Српског лекарског друштва Ниш.

Ово је 51. конгрес ове врсте уз учешће великог броја домаћих али и иностраних стручњака из готово свих области медицине. Изложени су радови на тему: „Савремени изазови у систему здравствене заштите“, „Информационе технологије и здравље“, „Промоција и здравље- изазови и перспективе“, „Животна средина и здравље“, „Исхрана и здравље“, „Теоријски и практични проблеми епидемиологије заразних и незаразних болести“, „Микробиологија данас“, „Актуелне паразитозе“.

Активно учешће на овако значајном скупу, узели су и лекари Дома здравља Ниш. Лекари Одељења за социјалну медицину, медицинску информатику и статистику, спец.др мед. Ватрица Премовић, спец.др мед. Невена Симовић,прим; спец.др мед. Драгана Пантић, представиле су се радовима „Примена информационих технологија у праћењу и реализацији скрининг програма“ и „Интегрисани здравствени информациони систем у Дому здравља Ниш. Радови су презентовани као постер презентације.

Богато искуство из ове области, лекари Дома здравља Ниш поделили су са заинтересованим колегама из других здравствених установа из наше земље али и иностранства.