ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА СЕПТЕМБАР 2017

Програм континуиране медицинске едукације Дома здравља Ниш за септембар 2017.године

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. год., стручни састанак II категорије- медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-730/17
Предавач: вмт Александар Крстић
Тема: Квалитет живота пацијената са уринарним катетером
Термин: 04.09.2017.год. 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. год., стручни састанак II категорије- медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-740/17
Предавач: вмс Живослава Тасић
Тема: Дијабетично стопало
Термин: 05.09.2017.год. 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.08.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1071/17
Предавач: мс Виолета Радоичић
Тема: Алкохолизам-истине и заблуде
Термин: 14.09.2017.год. у 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. год., стручни састанак II категорије- медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-735/17
Предавач: врт Јелена Грујовић
Тема: Радиолошка заштита од јонизирајућег зрачења професионалног особља, пацијената и околине у условима Дома здравља Ниш
Термин: 22.09.2017.год. 13:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Курс
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017.год., курс акредитован за лекаре, биохемичаре,  медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-535/17
Предавач: Мр сци.др Данијела Цветковић
Тема: Атеросклероза-болест савременог човека
Термин: 23.09.2017.год. у 09,00 ч - ОДЛАЖЕ СЕ! НОВИ ТЕРМИН ЈЕ 04.11.2017.ГОД. У 09:30 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача    12
                        за слушаоце 6

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-532/17
Предавач: спец.др.мед. Тијана Николић
Тема: Iсхрана одојчади и деце предшколског узраста
Термин: 25.09.2017.год. у 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                        за слушаоце 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, стоматологе, бихемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1401/17
Предавач: Спец.др мед. Драган Стаменковић
Тема: Основе хемопатије
Термин: 26.09. 2017.год. 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                        за слушаоце 1