Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

УТВРЂИВАЊЕ ФИЗИЧКЕ СПРЕМНОСТИ - КОНДИЦИЈЕ ФУДБАЛЕРА ФК "РАДНИК" ИЗ СУРДУЛИЦЕ

Екипе Одељења медицине спорта Дома здравља Ниш су дана 15.06.2017. године обавиле прегледе утврђивања физичке спремности - кондиције фудбалерима ФК "Радник" из Сурдулице у предприпремном периоду. Рађена је целокупна антропометрија, физикални преглед кардиоваскуларног система и ЕРГО тест.