Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК НА ТЕМУ ИСКУСТАВА У РЕАЛИЗАЦИЈИ „ПРОЈЕКТА АДАПТАЦИЈЕ И ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ“

У Дому здравља Ниш дана 14.06.2017. године у периоду од 11:00 до 13:00 сати одржан је радни састанак на тему искустава у реализацији „Пројекта адаптације и термоенергетске санације Дома здравља Ниш“.

Састанку су, осим директора Дома здравља Ниш доц.др Милорада Јеркана и помоћника директора прим.др Радована Михајловића, присуствовали:

- Александар Дураковић – консултант Светске банке која обезбеђује средства за пројекат реконструкције;
- Иван Петковић – из Канцеларије за локални економски развој и пројекте Града Ниша;
- Јана Милојевић – дипломирани инжењер архитектуре, лице одређено за вршење стручног надзора;
- Зоран Ђенадија – одговорни извођач радова;
- Божидар Коковић – дипломирани инжењер архитектуре , главни пројектант.

На састанку су директор Дома здравља Ниш доц.др Милорад Јеркан, лице одређено за вршење стручног надзора Јана Милојевић и одговорни извођач радова Зоран Ђенадија изнели своја искуства и запажања. Сви су сагласни да се овим пројектом унапређује термоенергетска ефикасност објекта Дома здравља Ниш и стварају повољнији услови за пацијенте и запослене.

Закључак са састанка је да је овај пројекат оправдан и да се средства Светске банке сврсисходно користе и да треба наставити са оваквим програмима.