У БУКУРЕШТУ ЈЕ ОД 7-10 ЈУНА 2017. ГОДИНЕ ОДРЖАН ОСМИ ЕВРОПСКИ КОНГРЕС ПЕДИЈАТАРА

Захваљујући директору Доц Др Милораду Јеркану, по чијој идеји је формирано и успешно ради кардиолошко, ЕХО праћење упућених пацијената, са посебним освртом на децу која се баве спортом, могли смо прикупити неопходне податке за објављивање овог заједничког рада на европском кнгресу педијатара у Букурешту - испред Дома здравља Ниш . У индустријски, културном и трговинском главном граду Румуније од 7-10 јуна 2017. год, одржан је 8-ми Европски конгрес педијатара (8th Euroipaediatrics Congres) спојен са 13-им Националним Конгресом удружења педијатара (13th National Congress of Romanian Pediatroics Society).

Конгрес је одржан у Палати парламента, која је изградјена у време комуниситчког лидера Николаја Чаушескуа. На површиниу 275 x 235м, висине 86м и 92м испод земље. Зграда Има 1100 соба, 2 огромне подземне паркинг гараже. У свету је друга по површини, после Пентагона и трећа највећа по запремини, по акустичности и тонској јачини после Цапе Цанавериал у У.С и велике пирамиде у Египту.

Из Дома здравља Ниш конгресу је присуствовала Др сци мед Гордана Грујић Илић, са заједничким радом који је представила на конгресу:

OBESITY IN CHILDREN AND THE ACCOMPANYNG RISK FACTORS IMPORTANT FOR ATHEROSCLEROSIS
Gordana Grujic Ilic, Milorad Jerkan
Health Center Nis, Serbia

После церемоније отварања 7 јуна, од 8-ог јуна почео је научни део конгреса. У огромном броју сала, са сесијама пре и по подне одржавана су предавања, симпозијуми из свих области педијатрије, истакнуте најновије смернице за будући рад. Зависно од тематике и доступног програма учесници су се опредељивали за оне сесије за које су највише заитересовани. Акценти су стављени на правилан раст и развој деце, значај природне исхране, употребу лекова у дечјој популацији, значају пробиотика у педијатрији, на респираторне, гастроинтестиналне болести. Посебне сесије у оквиру дечје неурологије, неонаталне медицине. Пажњу су скренуле сесије посвећене алергијским болестима у деце - Нови хоризонти у дијагнози и лечењу алергиских болести у (сарадња са ЕААЦИ), метаболичким болестима, гентским болестима.....

С обзиром на пораст гојазности у деце посебне сесије су посвећене тој проблематици. Посеба сесија ИЗАЗОВИ ГОЈАЗНОСТИ У ДЕЦЕ. Било је речи о превенцији, терапеутском приступу, исхрани, навикама и гојазности. Нова метода улога бариатричне хирургије, предности и недостаци. Подсећање на наследне метабоиличне болести и утицај на кардиоваскуларни систем.

Пажњу су скренуле посебне сесије прикази случајева, дискусија и конфронтације уз учешће присутних слушалаца. У три сале су одржане и постер презентације, где се према унапред одредјеној сатници дискутовало о изложеним постерима. Сваки постер имао је свој број, а постери су били распоредјени по тематским областима.

У посебним холовима били су штандови фармацеутских кућа које су представљале своје препарате, а био је и посебан штанд где су учесници конгреса могли да купе књиге, најновија издања, из области педијатрије.

Листајући најновију литературу и слушајући предавања на конгресу, стичем утисак да се у диагностици у многим областима, форсира магнетна резонанса поред досадашњег ЕХО приступа у тој области.

У Букурешту је одржано је још једно научно дружење на коме су се стекла многа нова знања и пренета међусобна искуства и запажања, заузети су нови ставови из разних грана педијатрије, које ће помоћи у даљем раду и решавања многих проблема у пацијената.

Учесници конгреса себи су приуштили једно ново научно дружење, на коме су се обновила постојећа знања и стекла нова искуства у сваком погледу. Поред научног дружења било је времена за упузнавање са културним благом Румуније, које многима није било познато у довољној мери.