Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРВОМ ТРЕТМАНУ КРПЕЉА У ДВОРИШТУ ОБЈЕКТА ПРЕДШКОЛСКE УСТАНОВE (ОТВОРЕН ПРОСТОР) КУХИЊЕ "МЛАДОСТ" И ДРУГОЈ ДЕЗИНСЕКЦИЈИ КУХИЊЕ "МЛАДОСТ" ЗА ДАН 16.6.2017.

У складу са Уговором бр 1728 од 9.5.2017.г. и Програмом спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2017.г., екипе Дома здравља Ниш ће дана 16.6.2017.г извести први третман крпеља у дворишту објекта предшколскe установe (отворен простор) Кухиње ''Младост'' и другу дезинсекцију Кухиње "Младост".

Екипа Дома здравља Ниш ће почети са радом од 13 сати.

Доставити:

  1. Секретаријат за заштиту животне средине Града Ниша,
  2. Институт за јавно здравље Ниш,
  3. Санитарној инспекцији Нишавског Округа,
  4. Ветеринарској инспекцији Нишавског Округа,
  5. Пољопривредној инспекцији Нишавског Округа,
  6. ГО Пантелеј,