Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ЈУН 2017. ГОДИНЕ

Програм континуиране медицинске едукације Дома здравља Ниш за јун 2017.године

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1400/17
Предавач: спец.др мед. Славица Алексић,прим.
Тема: Најчешће болести простате са акцентом на хиперплазију простате
Термин: 08.06.2017.год. у 14:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак II категорије
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, лабораторијске техничаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-531/17
Предавач: спец.др.мед. Јелена Николић Мицић
Тема: Значај одређивања ЦРП-а на нивоу примарне здравствене заштите
Термин: 14.06.2017.год. 14:00
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
                         за слушаоце 1

Стручни састанак I категорије
Акредитован програм бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017.год., стручни састанак I категорије акредитован за лекаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1608/17
Предавач: Доц.др Срђан Љубисављевић
Тема: Дијагностиковање и терапија мигрене
Термин: 21.06.2017.год. у 12:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
                         за слушаоце 2

Курс
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017.год., курс акредитован за лекаре, социјалне раднике, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-534/17
Предавач: спец.др.мед. Братислава Шарац,прим
Тема: Ендокрине болести код пацијената кућног лечења Дома здравља Ниш
Термин: 24.06.2017.год. 09:00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 8
                         за слушаоце 4