Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

АКТИВНОСТИ САВЕТОВАЛИШТА ЗА МЛАДЕ

Тим Саветовалишта за младе, дана 26.05.2017. године успешно је реализовао предавање на тему : "Ризици у адолесценцији", намењено ученицима Економске школе у Нишу. Тим Саветовалишта за младе је кроз разговор, саветовање и поделу едукативног материјала, успео да скрене пажњу младих на значај неговања здравих стилова живота и превенције ризичног понашања и изазова са којима се свакодневно сусрећу.