ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРВОМ ЛАРВИЦИДНОМ ТРЕТМАНУ КОМАРАЦА-УНИШТАВАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА ЗА ПЕРИОД ОД 26.05. ДО 01.06.2017. ГОД.

У складу са Уговором бр. 1728 од 09.05.2017.г. и Програмом спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2017.г., и у координацији са Секретаријатом за заштиту животне средине Градске управе Града Ниша, Дом здравља Ниш ће у периоду 26.05. до 01.06.2017. године изводити први ларвицидни третман комараца – уништавање ларви комараца, по следећем распореду:

26.05.2017.год.

        -Приобални појас реке Нишаве, лева обала, од Коњичког клуба „Чегар" до насеља Брзи Брод и узводно од Коњичог клуба до викенд насеља Островица;
        -Приобални појас Кутинске реке, од Лазаревог села до улива у реку Нишаву;
        -Приобаље Јелашничке;
        -Приобаље Куновичке реке
        -Приобаље Островачке реке
        -Приобални појас реке Нишаве, лева обала од насеља Брзи Брод до Железничког моста
        -бара у старом кориту Нишаве код Брзог Брода.
        -Приобални појас Суводолског потока од пруге Ниш - Софија до улива у реку Нишаву
        -Приобални појас Суводолског потока до пруге Ниш - Софија
        -Приобаље Габровачке реке, од пруге Ниш - Софија до улива у реку Нишаву
        -Приобални појас Габровачке реке до пруге Ниш - Софија.
        -Топла бара и старо корито реке Нишаве („мртваја") код Нишке Бање

27.05.2017.год.

        -Приобални појас реке Нишаве, десна обала, од улива Јелашничке реке (лева притока) до моста Младости;
        -Приобални појас Матејевачке реке;
        -Приобални појас Бреничке реке;
        -Приобални појас Малчанске реке и
        -Приобални појас Кнезселског потока
        -Приобални појас реке Јужне Мораве, од уласка на територију Градске општине Палилула - КО Горње Међурево, до улива реке Нишаве у реку Јужну Мораву;

29.05.2017.год.

        -Приобални појас реке Нишаве, лева обала, од Железничког моста до улива у реку Јужну Мораву;
        -Приобални појас реке Јужне Мораве, од улива реке Нишаве у Јужну Мораву до изласка са територије Градске општине Црвени Крст - КО Доња Трнава;

30.05.2017.год.

        -Приобални појас реке Нишаве, десна обала, од Железничког моста до улива у реку Јужну Мораву
        -Приобални појас Топоничке реке
        -Приобални појас Хумског потока
        -Приобални појас Рујничког потока
        -Приобални појас Рујничке реке (од Булевара 12. фебруар до улива у реку Нишаву)

31.05.2017.год.

        -баре поред реке Нишаве, старо корито (код Медошевца, Цигански кључ, баре између села Поповац и Трупале и др)

01.06.2017.год.

-Батушиначке баре код насеља Мрамор

Екипе оперативаца биће на терену од 08:00 часова.
У случају неповољних временских прилика третман се одлаже за први следећи дан када временски услови погодују за извођење третмана.

За додатне информације обратите се Дому здравља Ниш на телефоне: 018/503-605, 018/503-599, 018/503-586.