ИЗВЕШТАЈ СА 85 ЕАС КОНГРЕСА У ПРАГУ

У најзападнијој метрополи истока, „Златном граду“, у срцу Европе - Прагу, од 23-26. априла 2017.годне у великом конгресном центру Прага, одржан је 85 ЕАС Цонгрес (Конгрес европског удружења за атеросклерозу). Конгрес је акредитован од Европског одбора за акредитацију у кардиологији (ЕБАЦ).

Из Дома здравља Ниш конгресу је присуствовала Др сци мед Гордана Грујић Илић, са својим радом који је представила у оквиру презентације:

LDL CHOLESTEROL AND FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA IN CHILDREN.
SIGNIFICANCE OF FAMILIAL HISTORY IN DETECTING FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA
Gordana Grujić Ilić

Health Center Niš, Niš, Serbia

Пре свечане церемоније отварања конгреса, одржана су предавања која су акредитована од Европског одбора за акредитацију у кардиологији (ЕБАЦ): „Напредак у разумевању улоге исхране у превенцији атеросклерозе“ и едукативни симп-озијум. Изнете су нове ЕАС/ЕСЦ смернице о исхрани, начину живота у кардиоваскуларној превенцији.

Предавања су су одржавала пре и по подне, у неколико сала, на два спрата Конгресног центра, са различитим тематским областима. После сваког излагања уследила је дискусија на којој се расправљало о актуелним питањима и разјаш-њавале нејасноче уколико су постојале.

Пострер сесије су се одржавале у посебним холовима, где је било дискусија о изложеним постерима. Сваки постер имао је свој број, а постери су били распоредјени по тематским областима. Одредјено је врема када се о којој тематској области дискутвало.

У посебним холовима били су штандови фармацеутских кућа које су представљале своје препарате, а био је и посебан штанд где су учесници конгреса могли да купе књиге, најновија издања, из области липидологије и кардио-логије.

Други дан конгреса започет је сесијом „Да ли је атеросклероза холестерол или је нека имуна болест. Интересантно излагање “Природни имуни одговор вози атеросклерозу”. Говорило се о ЛДЛ холестеролу, значају његовог снижавања. Било је речи о прогресији и регресији атерисклерозе, како ће нове ЕАС/ЕСЦ смернице дслипидемије променити клиничкиу праксу. Указано је и на генетику и кардиоваскуларне факторе ризика.

Трећег дана конгреса било је говора о триглицеридима, о недавним клиничким студијама и актуелни темама, о биомаркерима који су значајни да побољшају предвидјање кардио-васкуларног ризика, генима, липидима, о лековима у терапији фамилијарних хиперхолестеролемија. Посебна сесија у оквиру семунара начин на који је могуће открити плак, 3Д улктразвук, ЦТ ангиографија, ПЕТ/МРИ.

Одржана је акредитована сесија Клинички докази за рану контролу дислипидемиује, о улози исхране, начину живота и физичке активности.

Задњи дан конгреса започет је сесијом “Кардиометаболички фактори ризика изван липида“. Било је речи о микробима и кардиометаболичкој болести, важности медитераксле исхране, о улози физичке активности у метабилиичком и у кардио-вцаскуларном здрављу и утицају гојазности и дијабета.

Посебна сесија посвећена фамилијарној хиперхолестеролемији -основама праксе. Било је речи о регистрима, националним програмима за откривање фамилијарне хиперхоелстролемије, о инциденци различитих типова болести атеросклерозе у пацијената са ФХ.

Предавач из Енглеске изнео је искуства каскадног тестирања за ФХ, засновано на подацима сервиса Енглеске.

Колега из Словеније изнео је резултате откривања деца са ФХ у оквиору њиховог националног програма, прелиминарно саопштење.

У Прагу одржано је још једно научно дружење на коме су се стекла многа нова знања, заузети нови ставови у области липидологије, које ће помоћи у даљем раду и решавања многих проблема у пацијената.

Учесници конгреса себи су приуштили једно ново научно дружење, на коме су се обновила постојећа знања и стекла нова искуства у сваком погледу.

Након завршетка веома посећеног 85 ЕАС конгреса у Прагу, имамо најаву наредног 86 ЕАС Конгреса у Лисабону , Португал, 5-8 маја, 2018-године.