Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Ценовник здравствених услуга Дома здравља Ниш за потребе неосигураних лица и на лични захтев лица

Р. Бр.

Назив услуге

Цена
(у динарима)

1.

Лекарско уверење за суд

3.000,00

2.

Копија лекарских уверења

1.500,00

3.

Лекарско уверење на захтев државних органа

3.000,00

4.

Лекарско уверење за смештај у дом старих

2.500,00

5.

Лекарско уверење – остала

3.000,00

6.

Обрада за ИК

3.000,00

7.

Копија обраде за инвалидску комисију

1.500,00

8.

Фотокопија здравственог картона

200,00

9.

Издавање потврде на лични захтев

200,00

10.

Кратка посета лекару

192,00

11.

Први лекарски преглед на терну

428,00

12.

Поновни лекарски преглед на терену

311,00

13.

Спровођење имунизације

199,00

14.

Обрада површне ране на терену

506,00

15.

Превијање на терену

388,00

16.

Давање инјекције – интрамускуларне на терену

245,00

17.

Давање инјекције – субкутане не на терену

245,00

18.

Давање инјекције – интравенске на терену

245,00

19.

Давање инфузија на терену

245,00

20.

Катетеризација бешике и промена катетера

388,00

21.

ЕКГ снимање на терену

243,00

22.

Узимање крви из вене на терену

51,00

23.

Глукоза у капиларној крви

130,00

24.

Здравствена нега оболелих и непокретних превенција и третман декубита

391,00

25.

Услуге геронто-домаћице по сату (чишћење, проветравање, одржавање хигијене просторије у којој борави корисник, као и одржавање хигијене)

 

250,00

26.

Услуге геронто-домаћице по сату (припрема веша за машинско прање, простирање опраног веша и пеглање)

250,00

27.

Услуге геронто-домаћице по сату (припрема јела, спремање и сервирање брзих оброка)

250,00

28.

Услуге геронто-домаћице по сату (доношење огрева, чишћење и ложење пећи у просторији у којој корисник борави)

 

280,00

29.

Услуге геронто-домаћице по сату (набавка намирница, лекова и плаћање рачуна корисника)

280,00

30.

Услуге геронто-домаћице по сату (помоћ приликом купања покретног корисника)

300,00

 

31.

Услуге геронто-домаћице по сату (одржавање личне хигијене, промена пелена, купање непокретног корисника, промена личног и постељног рубља)

 

300,00