Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Услуге здравственог сарадника (социолога) у служби за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање

1.

Социјална анкета на терену

2.

Социотерапијска и индивидуална сеанса

3.

Сарадња са службама и стручњацима социјалне и здравствене и других институција на терену

4.

Социотерапијски третман у радној организацији, школи, породици

5.

Информативни интервју социјалног радника на терену