Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Услуге медицинских сестара - техничара у служби за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање   

1.

Обрада површне ране на терену

2.

Превијање на терену

3.

Давање инјекције интрамускуларне на терену

4.

Давање субкутане инјекција на терену

5.

Давање интравенске инјекције на терену

6.

Давање инфузија на терену

7.

Катетеризација бешике и промена катетера

8.

ЕКГ на терену

9.

Узимање крви из вене на терену

10.

Здравствена нега оболелих и непокретних и превенција и третман декубита

11.

Узимање бриса за бактериолошки преглед

12.

Индивидуално здравствено – васпитни рад

13.

Глукоза у капиларној крви – POCT методом