Одржан је домаћи курс/семинар прве категорије са темом: „Савремени прступ дијагностици кардиоваскуларних болести и лелење код деце -активних учесника у спорту“


Дана 17.12.2016. год у Београду, Клуб народних посланика, ул Толстојева 2, одржан је домаћи курс/семинар прве категорије са темом: „Савремени прступ дијагностици кардиоваскуларних болести и лелење код деце -активних учесника у спорту“

После уводне реци директора уследио је стручни део са врло активним и корисним темама за лекаре нарочито лекаре примарне здавствене заштите и лекаре спортске медицине.

Прво предавање је било „Примена новог правилника о утврдјивању здравствене способ-ности спортиста-основе спортско-медицинског прегледа деце. Др Тамара Гавриловић. После почетка „Не постоје контраиндкације да будете физички акитвни“, уследило је разјашњење неких проблема, који многима до јуче нису били јасни.

У члану 19. Закона о спорту, који је донет фебруара 2016. године, стоји да у спортко такмичењу може да учествује спортиста, односно спортски стручњак, коме је у периоду од 6 месеци пре одржавања спорстког такмичња утврдјена је општа здравствена способност за обављање спортских активности, односно делатности.

Посебна здравствена способност утврдјује се, поред опште здравствене способности, за одредјене спортске гране у периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења, а за одредјене спортске гране и у краћем периоду, у складу са правилником, који споразумно доносе министар за спорт и министарство.

За децу ....трошкове утврдјивања здравствене способности из ст. 1.2 и 5. овог члана за малолетне спортисте узраста од 6 до 14 година обухваћени здравственим осигурањем у складу са законом, када се здравтвена способност утврдјује у здравственоиј установи из плана мреже здравствених установа или заводу надлеж-ном за спорт и медицину спорта.

Уследило је појашњење за присутне:
Што се тиче прегледа деце које треба да раде лекари у примарном здравству, ти прегледи се односе само на децу која учествују у школском спорту. Та деца имаце посебне књижице, који ће да носе са собом када долазе на преглед. Изабрани педијатар ставља потпис и печат у саму књижицу после извршеног прегледа. Ти прегледи се не односе на децу која тренирају по клубовима,
За акитвне спортисте систематские прегледе раде и даље лекари спортске медицине. Деца по клубовима имају чланске карте-легитимације са сликом и са тим легитимацијама се јављају лекару спорске медицине у оквиту центара спортске медицине.
Бесплатни прегледи деце која учествуну у школском спорту је бесплатана за децу узраста 6-14 година. За децу од 15 године прегледи се наплаћују, мада се очекују нови подаци у закону којима ћемо бити упознати. Од стране Министарства, радне групе, треба да добијемо стручно методолошко упутство за прегледе деце која се баве спортом.
Члан 143
Учесници и студенти не могу бити укључени у ван-наставне спортске активности и спортска такмичења, ако није претходно утврдјена њихова здравствена способност за бављење школским спортом.
Утврдјивање здравствене способности ученика узраста 6 до 14 година живота из става 9 овог члана врши изабрани лекар педијатар надлежне здравствене установе, током обавезног систрематског прегледа у складу са законом, односно лекар специјалиста спортске медицине или педијатрије надлежне здравтвене установе када се утврдјивање здравтвене способности врши изван систематског прегледа.

Друго предавање: Примена нових кардиолошких препорука „Саеатле Цритриа“ код младих спортиса Др Мирко Топаловић, може те добити опширније податке када се на Гоогле претраживачу укуцате Саеатле Цритриа.
Затим су уследили прикази и тумачења: нормалне ЕКГ и промене код спортиста „спорско срце“.
Истакнуто је да је потребно 4х спорта недељно за развој спортског срца

Трећи део
Изузетно корисна предавања:
кардиолога Дечје интерне клинике Тиршова:
Асс Др Гордана Вукомановића
• ЕКГ дилеме
• Најчешћи облици аритмија код деце спортиста,
Кардиолога Института за Мајку и детре Нови Бг.
1. Проф др Владислав Вукомановић:
• Основне карактериситке патоло-шког ЕКГ-а код деце
• Патлошки ЕКГ
2. ДР Сање Ракић: Синкопе код спортиста
3. Др Сергеј Пријић: Учешће деце са обољењима срца у такмичарским спортовима

Задња 2 предавања у оквиру семинара су имали лекари Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
1. Др Гордана Каролија Мрдјанов:
• ЕКГ записи са аритмијама
2. Др Милена Антић:
• Искуства завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
Врло интересантан семинар, подсечања са знањем читања ЕКГ, и упознавања са проблемина у раду са децом која се баве спортом, са најчешчим делимама са којима се лекери сусрећу, нарочито с којима ће се сретати педијатри у примарној здрсвтвеној заштити, када почињу да раде систематске прегледе деце, која учествују у школском спорту.
Коју децу треба упућивати даље за даљу процену, да би се одлучило да ли дозволити да учлестују у спорту или не ?

Семинару испред Дома здравља Ниш просуствовала је Др сци мед Гордана Грујућ Илић