СТРУЧНА РАСПРАВА  НА ТЕМУ: "КЛИНИЧКЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОДГОВОРНО ПРОПИСИВАЊЕ САВРЕМЕНЕ КОНТРАЦЕПЦИЈЕ"

Радна Група, Министарства здравља Републике Србије израдила је Национални програм за очување и унапређење сексуалног и репродуктивног здравља и права становништва у Републици Србији.

Пре упућивања Националног програма другим министарствима на мишљење, у сарадњи са УНФПА, Министарство здравља је организовало стручну расправу у ИЗЈЗС "Др Милан Јовановић Батут", 23. новембра 2016. године.
Као један од чланова Радне групе Министарства здравља и предавач на стручној расправи, на тему "Клиничке смернице за одговорно прописивање савремене контрацепције" је Др. Душан Симић, начелник Службе за здравствену заштиту жена, Дома Здравља Ниш