САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПСИХОФИЗИЧКУ ПРИПРЕМУ ТРУДНИЦА ЗА ПОРОЂАЈ ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

У среду 23.11.2016. године Дом здравља Ниш – Саветовалиште за психофизичку припрему трудница за порођај посетили су представници Дома здравља Алексинац.
У току посете упознали су се са начином рада ове саветовалишта и стеченим вишегодишњим искуством здравствених радника који у њему раде.
Саветовалиште за психофизичку припрему трудница за порођај Дома здравља Ниш, више од 20. година постоји и ради са трудницама.

У Саветовалиште се долази по препоруци изабраног лекара. Рад је мултидисциплинарни, групни по типу радионица.  По формирању групе од 10 полазница, трудница добија свој термин и долази једном недељно у току осам недеља (колико траје рад са групом). Сваког часа раде се физичке вежбе, вежбе дисања и рад са предавачем (гинеколог, педијатар, стоматолог, патронажна сестра, психолог). У Саветовалишту ради акушерска сестра-техничар која је обучена за вођење физичких вежби, вежби дисања и вежби напињања. Здравствени професионалци са задовољством раде са будућим мајкама и очевима.