Значај окупационе терапије


Дана 23.11.2016. год. у просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање биће одржана радионица на тему „Значај окупационе терапије“. Радионицу ће водити социолог Звездана Огњановић – Панић.
Окупационе терапија има за циљ психо – социјалну и функционалну рехабилитацију. Основни циљ је очување и унапређење потенцијала особе. Окупациона терапија или радно окупационе активности могу довести до побољшања квалитета живота.