ОТВОРЕНА АПОТЕКА У ОБЈЕКТУ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ „ГОРЊА ТОПОНИЦА“


У објекту здравствене станице Дома здравља Ниш „Горња Топоница“ у Горњој Топоници дана 04.11.2016. године отворена је апотека ЗУ Апотека Ниш. Ова апотека радиће сваког радног дана, од понедељка до петка, од 07:00-15:00, а са пацијентима од 07:30-14:00 и пратиће рад здравствене станице „Горња Топоница“.
Отварањем апотеке у овој здравственој станици унапредиће се квалитет пружене здравствене затите имајући у виду да ће становници 17 села у околини ове здравствене станице (са територије Ниша и Алексинца), моћи да на бржи и једноставнији начин дођу до неопходне терапије и лекова.
Адаптацију простора апотеке финансијски су пождржали мештани села Горња Топоница бесплатним извођењем радова а Г.О.Црвени Крст потребним материјалом.