50 Дани превентивне медицине – Међународни конгрес

 

Мађународни конгрес 50 Дани превентивне медицине одржан је у Нишу и трајао је од 27. до 30. септембра 2016. Организатори су Институт за јавно здравље Ниш, Медицински факултет Универзитета у Нишу и Градска подружница Српског лекарског друштва Ниш.

Ово је 50. конгрес ове врсте уз учешће великог броја домаћих, али и иностраних стручњака из готово свих области медицине."Савремени изазови у систему здравствене заштите", „Информационе технологије и здравље“,"Промоција здравља у локалним заједницама",„Сексуално и репродуктивно здравље младих“,"Животна средина и здравље", „Реоријски и практични проблеми епидемиологије заразних и незаразних болести“,"Исхрана и здравље",„Микробиологија данас","Актуелне паразитозе" само су неке од многобројних тема о којима је било речи на овом међународном конгресу.

Активно учешће на овако значајном скупу, узели су и лекари Дома здравља Ниш.

Лекари Одсека за социјалну медицину, медицинску информатику и статистику, спец.др мед. Невена Симовић, спец.др мед Ватрица Премовић, спец.др мед. Драгана Пантић и мр.сци.мед. Данијела Цветковић-начелник Службе за здравствену заштиту одраслих, предтавили су се радом „Десет година рада Центра за превентивне здравствене услуге Дома здравља Ниш“. Рад је презентован као постер презентација и имао је за циљ да укаже на значај превентивног рада, тимске и мултидисциплинарне сарадње у раду на елиминацији фактора ризика за хронична незаразна обољења. ИдејаСам концепт рада је да се укаже колики је удео превентивног рада у спречавању настанка инвалидности, превремене смртности, смањењу трошкова здравствене заштите а пре свега у повећању квалитета и дужине живота наших корисника.

Богато искуство у превентвном раду, лекари Дома здравља Ниш поделили су са заинтересованим колегама из других  здравствених установа из наше земље али и из иностранства.
Предавања су одржана на Медицинском факултету и Институту за јавно здравље Ниш.