ПРИМЕНА МЕЂУНАРОДНОГ ВОДИЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПОДРШКУ РАЗВОЈА ДЕТЕТА

У организацији Удружења педијатара Србије, Министарства здравља и Уницефа 24.06.2016.год у хотелу Мажестик у Београду, одржан је целодневни семинар на теме:

-Примена међународног водича за праћење и подршку развоја детета(ГМЦД)-од стране ауторке Илги Ертем (Универзитет Анкара)
-Организација и активности центара за рани развој деце у Турској
-Приказани су примери из Развојних саветовалишта из Србије, Дом здравља Ниш, Зрењанин, Сремска Митровица, Лесковац, и њихова и наша искуства о примени ГМЦД-а за развојно праћење деце
-Међународна класификација функционисања, инвалидности и здравља, као средство за побољшање интегрисане подршке деци са сметњама у развоју- предавач Јудитх Холленwегер Хаскелл из Цириха
-Представљање примера из праксе у примени ГМЦД-а Развојног саветовалиста Дома Здравља Ниш, од стране психолога Милене Петковић Миленовић