ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ И ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ВОЗАЧЕ-АМАТЕРЕ Б КАТЕГОРИЈЕ

Дом здравља Ниш са задовољством обавештава своје кориснике,  будуће возаче-аматере и све заинтересоване грађане, да је 09.06.2016.године ступио на снагу нови ценовник Дома здравља Ниш са следећим ценама:

  1. Обука из прве помоћи за возаче-аматере, Б категорије - 5000, 00
  2. Лекарско уверење за возаче-аматере - 2000,00
  3. Пакет услуга (лек.уверење и обука из прве помоћи) за возаче-аматере, Б категорије - 6200,00

Теоријска и практична настава одвија се у просторији која је за ту намену специјално опремљена потребним техничким помагалима, тријажним луткама, штампаним материјалом, Приручником за обуку и др. Располажемо и тимом стручних предавача, кога чине лиценцирани лекари и медицинске сестре.

Редовни термини омогућавају будућим полазницима да ову Законску обавезу заврше у што краћем временском року.

Дом здравља Ниш је спреман да изађе у сусрет свим заинтересованим полазницима у погледу рокова, цена или додатних захтева.