5. јун, Светски дан заштите животне средине

Од 1972. год у целом свету, сваког 5. јуна обележава  се Светски дан заштите животне средине, са циљем да се скрене пажња јавности на бројне еколошке проблеме и потребу очувања животне средине.

У свету се на овај дан покрећу бројне активности у које је укључена јавност, а које треба да подигну свест о одговорном односу према окружењу.

Сваке године мења се држава и град домаћин манифестације, која у сарадњи са УНЕП-ом одређује тему догађаја. Осим теме бирају се и слоган и лого који ће бити фокус свих информативних материјала и промотивних активности у вези са овим даном.

Домаћин Светског дана заштите животне средине за 2016.г је Ангола, а тема: "Zero tolerance for the illegal wildlife trade" (нулта толеранција за нелегалну трговину дивљим животињама).
У свакој земљи овај догађај се прилагођава локалним приликама.

Дом здравља Ниш, као здравствена установа, свој допринос заштити животне средине даје поштовањем прописа о заштити животне средине и уређеним системом управљања отпадом.
Уређени систем управљања отпадом има за последицу мање оптерећење животне средине отпадом и нарочито опасним отпадом, као и искоришћавање знатног дела отпада као сировине за нови циклус добијања нових добара.