Симпозијум «Мултидисциплинарни приступ рехабилитацији у стоматологији»

У суботу 21.маја  2016.године са почетком у 09.00 часова, Академија медицинских наука СЛД-а организује симпозијум « Мултидисциплинарни приступ рехабилитацији у стоматологији » у амфитеатру Дома здравља Ниш.
Симпозијум је акредитован за лекаре, стоматологе и стоматолошке сестре, акредациони бр. А-1-975/16, за предавача 11 бодова а за слушаоца 6 бодова. Потврде о учешћу додељују се бесплатно члановима Српског лекарског друштва а за остале котизација је 2.000.00 динара.

Програм симпозијума: МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТОМАТОЛОГИЈИ

Организатор: Проф. др Обрад Зелић

9.00 -10.00

Регистрација учесника

 

10.00 -10.10

Поздравна реч директора Дома здравља у Нишу

 

10.10 - 10.20

Поздравна реч организатора симпозијума Академије СЛД, председника Удружења стоматолога Србије

Проф. др Обрад Зелић

10.20 - 11.20

Композити у стоматологији – индикације и кључ успеха

Проф. др Драган Белоица

11.20 - 12.20

Регенеративна терапија гингивита и парадонтопатија

Проф. др Обрад Зелић

12.20 - 13.00

Дискусија

Предавачи прве сесије

13.00 - 14.00

Планирање и израда парцијалних телескоп протеза

Проф. др Драгослав Стаменковић

14.00 - 15.00

Утицај времена уградње имплантаната на успех примењене терапије

Проф. др Зоран Лазић

15.00 - 15.40

Дискусија

Предавачи друге сесије

15.40 - 16.00

Закључци и затварање Симпозијума

Сви предавачи

16.00 – 16.20

Евалуација (оцена) скупа