ОДРЖАН КУРС „ЗНАЧАЈ И ПРИМЕНА МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ – СТАТИСТИЧКА ОБРАДА И ЕЛЕКТРОНСКА ФАКТУРА“

У суботу 07.05.2016. у амфитеатру Дома здравља, Спец.др мед Невена Симовић,прим и сарадници, одржали су едукацију здравствених радника и сарадника из Ниша и региона. Тема је била Значај и примена медицинске документације у примарној здравственој заштити – статистичка обрада и електронска фактура.

Високоедуковани предавачи упознали су слушаоце са основама вођења медицинске документације, уведеним новинама као и правним оквирима у области ове теме .
Овај курс донео је 4 бода слушаоцима, који су видно били задовољни организацијом, темом и самим предавањем.