Значај социјалних контаката са сродницима и околином

Дана 13.01.2016. год. у просторијама „Кућног лечења“ у ул. Рајићева бр. 22 одржан је округли сто на тему: „Значај социјалних контаката са сродницима и околином“. Разговор је водила социолог Звездана Огњановић – Панић.

Човек је социјално биће које тежи интеракцији и повезивању са другима.

Одређене фазе живота (детињство или старост) , одређени периоди живота (болест, животне кризе) , по природи су такви да јединку стављају у положај веће зависности од других.
Подршка и разумевање блиских (сродника) нам је најпотребније када се упуштамо  у неки ризик или претрпимо неки губитак (болест, смрт нама блиских људи).
Социјална околина у великој мери може олакшати суочавање са стресом подржавајућим понашањем.

Подржавајући односи смањују ризик од депресивног расположења и песимистичког погледа на свет, убрзавају процес опоравка после болести, а умножавају позитивне  ефекте сваког успеха.