РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ВРЕМЕ БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА 07. ЈАНУАРА 2016 ГОДИНЕ

Дом здравља Ниш, радиће по следећем распореду:

I Централни објекат Дома здравља

1. Служба за здравствену заштиту одраслих 07:00 – 20:00

2. Служба за здравствену заштиту деце и школске деце 07:00 – 20:00

II Инфузиони пункт у Здравственој станици "Чаир"уз дежурство лекара:
07:00 – 20:00

III Служба кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања

1. Пункт у Рајићевој улици 07:30 – 14:30

2. Сестре на терену 07:00 – 20:00

IV Поливалентна патронажна служба

1. Сестре на терену 07:00 – 14:00
2. Телефонско саветовалиште 07:00 – 20:00

V Служба за стоматолошку здравствену заштиту

1. Просторије Завода за хитну медицинску помоћ 07:00 – 20:00 и од 20:00 – 07:00