Симпозијум у организацији Дома здравља Раковица са темом,,Лечење хроничних рана у примарној здравственој заштити,,

5.12.2015.одржан је Симпозијум у организацији Дома здравља Раковица са темом,,Лечење хроничних рана у примарној здравственој заштити,,.
Полазници су се упознали са принципима савремене терапије, превенције компликација, лечења и неге болесника.

Растућа је проблематика хроничних рана, како у Свету тако и код нас, а не постоје уједнацени ставови у њеном третману.
Током едукације указано је на значај кућних лечења хроничних рана. Такав третман је прилагођен популацији старих, са потпуним или делимичним инвалидитетом, хроничним васкуларним ранама као и ранама оболелим од малигних болести.

Едукацији су присуствовали лекари и медицинске сестре Дома здравља Ниш (службе кућног лечења и здравствено заштите одраслих).
Циљ едукације је побољшање квалитета живота пацијената, применом савремених принципа лечења.