ИЗВЕШТАЈ СА КУРСА - «Професионални приступ у откривању насиља над старим особама и осталим угроженим групама».

У суботу 24.10.2015. године Служба за кућно лечење и медицинску негу са палијативним збрињавањем у сарадњи са Правним факултетом у Нишу, одржала је курс на тему «Професионални приступ у откривању насиља над старим особама и осталим угроженим групама».
У првом делу курса, своја запажања и искуства изнели су запослени из Службе за кућно лечење и медицинску негу са палијативним збрињавањем, а након тога су следила два врло интересантна предавања два еминентна стучњака из те области Проф. др Миомире Костић, тренутно на функцији продекана за материјално-финансијско пословање Правног факултета у Нишу и Доц. др Дарка Димовског.
Након завршетка излагања слушаоци су били у прилици да прошире своја знања из ове области питањима упућеним предавачима.