49 Дани превентивне медицине – Међународни конгрес

Мађународни конгрес 49 Дани превентивне медицине одржан је у Нишу и трајао је од 22. до 25. септембра. Активно учешће на овако значајном скупу, узели су и лекари Дома здравља Ниш.
Ово је 49. конгрес ове врсте уз учешће великог броја домаћих, али и иностраних стручњака из готово свих области медицине.
"Актуелни приступ у јачању система здравствене заштите", "Промоција здравља код осетљивих категорија становништва","Животна средина и здравље" "Микробиологија данас","Исхрана и здравље","Актуелне паразитозе" само су неке од многобројних тема о којима је било речи на овом међународном конгресу. Предавања су одржана на Медицинском факултету и Институту за јавно здравље Ниш.
Конгрес је одржан под покровитељством Министарства здравља и Министарства просвете, науке и техолошког развоја Србије.