Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Едуковање тимова на нивоу службе Кућног лечења Ниш

Дана 25.08.2015. године одржана је едукација лекара, медицинских сестара и социјалних радника у просторијама Кућног лечења -Рајићева 22.

Предавач је био др Валентина Станковић Цекић са темом ,,Терапија бола и других значајних симптома код пацијената на палијативном збрињавању,,

Најчешћи симптом код пацијената на палијативном збрињавању је бол. Он је непријатан чулни и емоционални доживљај који је удружен са постојећим или могућим оштећењем ткива. Јак бол који осећају пацијенти утиче на њих саме али и на чланове њихових породица. Пацијент је основни процењивач свог бола те је овом едукацијом било наглашено колика је важност добре комуникације и добро узете анамнезе. Бол у палијативи има не само физиолошку, него и психолошку, социолошку и духовну компоненту. Сматра се да је у кућним условима до 90 % успешно лечење бола, док је то у болници око 40% , што показује да је најоптималнији вид лечења за пацијента на палијативном збрињавању кућа односно пружање кућног лечења.

Други део предавања је био посвећен контроли других симтома као што су мучнина, депресија и анксиозност. У току рада на овом пројекту користе се и анкетни лестови који се односе на праћење свих појединачних симптома као и њихово сагледавање при свакој посети пацијенту.На овај начин побољшаће се и квалитет услуга које пружамо пацијентима суоченим са одмаклом болешћу.

Активности пројекта 25.08.2015.г