«Приближимо се пацијентима» у селу Берчинац и селу Паљина

У недуљу 09.08.2015. године, Служба за здравствену заштиту одраслих и Служба кућног лечења и медицинске неге са палијативним збрињавањем Дома здравља Ниш, у периоду од 09.00 до 11.00 сати организује прегледе у кућним условима у селу Берчинац, а у периоду од 11.30 до 13.00 сати у селу Паљина.

Запослени у Дому здравља Ниш ће пружати следеће услуге: узимање медицинске анамнезе, клинички преглед, ЕКГ у кућним условима, контрола нивоа шећера у крви, контрола крвног притиска.
Посебно ће бити сагледани стари, мање покретни и непокретни пацијенти. Овакве посете ће бити организоване у свим селима која планом мреже здравствених установа нису обухваћена.