Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Посета дому за старије и немоћне особе ''Ескулап центар''

Активности пројекта

Предмет: Посета дому за старије и немоћне особе '' Ескулап центар'' у Нишу.

Посета дому за старије и немоћне особе ''Ескулап центар'' у Нишу уприличена у оквиру Пројекта ''Палијативно збрињавање у Србији'' његовом циљу, сврси и активностима.
Приликом посете лекари, социјални радиник и медицинске сестре Службе кућног лечења Дома здравља Ниш  одржале су предавања из различитих сегмената . Презентоване су теме од значаја за добру контролу симптома, доброј комуникацији  као и улози социјалног радника и медицинске сестре у тиму за палијативно збрињавање .

Подељен је штампани материјал (лифлети, анкетни листови)

Сви запослени у дому за старије и немоћне особе '' Ескулап центар'' у Нишу  активно су учествовали у полемици и приказу случајева из досадашње праксе.

др Братислава Шарац