Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ЕДУКОВАЊЕ ТИМОВА НА НИВОУ СЛУЖБЕ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И МЕДИЦИНСКЕ НЕГЕ  НИШ

Дана 16.07.2015. године у оквиру пројектних активности, одржана је едукација лекара, медицинских сестара и социјалних радника у просторијама Кућног лечења - Рајићева 22.

Предавач др Братислава Шарац. Едукација је усмерена ка општим и специфичним циљевима пројекта, а посебна пажња је посвећена активностима које треба предузети током пројекта.  Циљ је  унапређење услуга палијативног збрињавања, унапређење и достизање најбољег могућег квалитета живота за пацијента и његову породицу, као и подизања свести о значају палијативног збрињавања. Презентован је промотивни матријал (лифлети) који ће бити дистрибуирани , а један део ће се налазити у холу службе Кућног лечења медицинске неге  и палијативног  збрињавања и биће доступан свим грађанима. Лифети ће служити целој локалној заједници ради  подизања свести о значају палијативног збрињавања као и потреби активног учешћа локалних заједница.

Следеће предавање је одржано из вештине комуникацје са пацијентима и њиховим породицама о етичким принципима ,дилемама, холистичок приступу и другом. На тему се надовезала социјална радница Душица Илић која је едуковала присутне о значају процене социјалних потреба пацијента, повезивање са осталим институцијама локалне заједнице које су од битног значаја за пацијента и његову породицу и задовољству самих пацијената нашим пруженим услугама. Поред наведеног излагање је усмерено ка сарадњи са осталим нивоима здравствене заштите (терцијарним нивоом,  палијативном јединицом, геронтолошким центрима ,установама здравствене и  социјалне заштите). Сви присутни су упознати са анкетним листовима и његовом употребом у склопу пројекта.