Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

РАДНА ПОСЕТА ДОМУ ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД

У оквиру пројекта "Палијативно збрињавање у Србији" представници Дома здравља Ниш, као носиоца активности, у среду 15.07.2015. године посетили су Дом здравља Димитровград. У току посете организована је едукација тимова кућних лечења да раде интердисциплинарно и презентован штампани матерјал (лифлети, анкетни листови).

У Дому здравља Димитровград ради 8 изабраних лекара(тимова) који у оквиру свог свакодневног рада имају и пацијенте којима је потребно пружити палијативно збрињавање.

Пројекат ће бити реализован у сарадњи са здравственим установама у Нишу и околним регионима.У оквиру пројекта биће формирани тимови  који ће руководити активностима пројекта у циљу подизања свести о значају палијативне неге. У току пројекта биће едуковани сви тимови кућних лечења да раде  интердисциплинарнo. Формирани тимови за палијативно збрињавање имаће организоване обуке о вештинама комуникације са оболелим и члановима породица, о коришћењу скале за процену бола као и контроле других симптома болести, процене психосоцијалних потреба пацијената, пружање подршке пацијенту и његовој породици. Поред тога пројекат ће обухватити и духовну потпору тимовима за пружање палијативног збрињавања, пацијентима и породици оболелих. На нивоу примарног здравства биће едуковани изабрани лекари да правовремено препознају пацијенте за пружањем палијативног збрињавања.Такође биће дизајниран и дистрибуиран промотивни материјал.