Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ  НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА „ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ У СРБИЈИ“ ЗА ЈУГОИСТОЧНУ СРБИЈУ

Дом здравља Ниш је потписао уговор у вези реализације овог пројекта са Министарством здравља Републике Србије.

У понедељак 13.07.2015.године у Дому здравља Ниш, одржан je састанак на тему палијативног збрињавања. Овом приликом потписани су уговори о реализацији пројекта „Палијативно збрињавање у Србији“ између Дома здравља Ниш, као носиоца овог пројекта за југоисточну Србију и представника 12 домова здравља: Лесковац, Дољевац, Прокупље, Куршумлија, Алексинац, Соко Бања, Сврљиг, Мерошина, Пирот, Бела Паланка, Димитровград и Зајечар.

Укупно ће бити едуковано 100 лекара, 300 медицинских сестара. Припремљен је промотивни материјали - упитници и лифлети у 25000 примерака.
У току пројекта биће едуковани сви тимови кућних лечења да раде  интердисциплинарнo. Формирани тимови за палијативно збрињавање имаће организоване обуке о вештинама комуникације са оболелим и члановима породица, о коришћењу скале за процену бола као и контроле других симптома болести, процене психосоцијалних потреба пацијената, пружање подршке пацијенту и његовој породици. Поред тога пројекат ће обухватити и духовну потпору тимовима за пружање палијативног збрињавања, пацијентима и породици оболелих. На нивоу примарног здравства биће едуковани изабрани лекари да правовремено препознају пацијенте за пружањем палијативног збрињавања. Такође биће дизајниран и дистрибуиран промотивни материјал.

Палијативно збрињавање је приступ којим се  побољшава квалитет живота пацијената суочених са неизлечивом болешћу, као и њихових породица, кроз превенцију и олакшавање патњи, путем раног откривања и непогрешиве процене као  и лечења бола и других симптома болести - физичких, психосоцијалних и духовних.