Савремена улога медицинске сестере у третману шећерне болести"

Број оболелих од шећерне болести је у значајном порасту и то је једна од најчешћих болести савременог начина живота. У третману овог проблема значајну улогу имају медицинске сестре техничари. У циљу едукације и стицања нових знања о овој болести а са жељом да се унапреди квалитет рада и обезбеди адекватан третман оболелих, 6 медицинских сестара из Дома здравља Ниш присуствовало је семинару одржаном у Београду у периоду од 19. до 20.06.2015.године, тема семинара је ,,Савремена улога медицинске сестре у третману шећерне болести,,.
У току семинара одржана су бројна предавања која су обухватила епидемиологију шећерне болести, развој, лечење, терапијски приступ као и сагледавање компликација које су бројне у току шећерне болести. У оквиру предавања посебно је истакнута улога медицинске сестре у току обуке пацијената за самодавање инсулина. Одржане су практичне радионице као и завршни тест који је показао ниво стеченог знања.

С обзиром на продужени животни век становништва као и новостворене навике према неправилној исхрани и смањеној физичкој активности, можемо у наредном периоду очекивати пораст оболелих од шећерне болести као и пораст компликација које ова болест изазива. Зато је неопходно да здравствени радници континуирано прате едукације на тему шећерне болести.