Извештај лекара са Златибора-педијатријска школа

И ове године је традиционално, под покровитељством Министарства здравља а у организацији Удружења педијатара Србије одржан 18.семинар Педијатријска школа Србије, на Златибору од 7.-13.јуна. Одржана су 52 предавања где су обрађене скоро све области из педијатрије али и из дечје хирургије, психијатрије, социјалне медицине и јувенилне гинекологије. Од тога 7 радова је било представљено од стране аутора из суседних земаља. Иако је ове године био већи број радова који се тичу терцијарне здравствене заштите, ипак је било значајних тема које су разрешиле бројне дилеме које данас има изабрани педијатар у примарној заштити. Пре свега недоумице из области имунизације, где је кроз 4 рада посвећена овом проблему могло да се сазна нешто више о законској регулативи из ове области. Наиме, прецизно су наведени законски прописи који обезбеђују успешну имунизацију и уклоњене досадашње препреке које обезбеђују успешно спровођење Правилника о имунизацији.

Теме о исхрани су свакако јако битне лекарима који раде у примарној здравственој заштити, тим пре што су навике о правилној исхрани основ здравља будућег одраслог човека. Социјална педијатрија је такође обиловала интересантним темама које се тичу алкохолизма код младих и превенције ризичних облика понашања код адолесцената уопште. Наших 10 лекара (4 из предшколског и 6 из школског дисапанзера) је имало ту част да у оквиру недељу дана прати најновија достигнућа и сазнања из области педијатрије која ће примењивати у праћењу и лечењу својих малих пацијената.