СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА 26.јуни

ТВОЈ ЖИВОТ. ТВОЈЕ ОКРУЖЕЊЕ.
НЕМА МЕСТА ЗА ДРОГЕ

Уједињене Нације 26.јуна сваке године обележавају Светски дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге.
Канцеларија Уједињених Нација за борбу против дроге и криминала (УНОДЦ) води глобалну кампању за подизање свести о великим изазовима које дроге представљају за друштво у целини, а посебно за младе. Циљ кампање је да мобилише и инспирише људе да дају подршку у борби против злоуботребе дрога.

ПОДАЦИ ЗАЈЕДНИЦЕ

Сваке године око 210 милиона људи користи дроге, а од овог броја око 200.000 људи годишње умире као последица употребе дрога. Употреба дрога, лекова и трговина људима је не само здравствена претња већ и претња светској стабилности и социо-економском развоју широм света.
Ипак, упркос изазовима које дрога доноси, утицај може бити ублажен. Преузимањем уравнотеженог приступа који се бави снабдевањем лекова и превентивним акцијама, друштво може да смањи негативан утицај дрога спречавањем злоупоребе дрога, лечењем и негом.УНОЦД заједно са водећим организацијама промовише приступ који оснажује и даје подршку заједници кроз стратегије које стављају људе у центар активности.
Најуспешнији приступ у превенцији наркоманије је кључна улога коју имају породице, школе и заједница у целини како би се обезбедило безбедно и здраво детињство адолесцената као и средства за нормалан живот одраслих. Када је реч о спречавању злоупотребе дрога и борби против трговине дрогом, заједница има централно место у решавању проблема.

ГЛОБАЛНО ЗДРАВЉЕ ПОЧИЊЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ БЕЗ ДРОГА

Не постоји један одговор, ни решење у борби против дрога. Свака заједница има јединствен скуп проблема и околности. Стога су акције које се спроводе такве да учествују сви сектори друштва - од породице, школе, локалних здравствених станова- то су најбоље опције у решавању проблема у вези са дрогом. На нивоу локалне заједнице битна је и финансијска подршка. Спровођење свих акција у заједници може да резултитра стварањем окружења без дрога.

ЗАЈЕДНИЦЕ МОГУ ПРЕДУЗЕТИ АКЦИЈУ

  • Едукација и пружање информација члановима заједнице, студентима, родитељима, професионалцима о дрогама и њиховом штетном утицају на појединца и заједницу.
  • Укључити школе, родитеље, медије, полицију, здравствене раднике на подизању свести о штетности и злоупотреби дрога.
  • Подршка и спонзорство манифестацијама, спортским дешавањима и другим активностима који промовишу здраве стилове живота.
  • Рад локалних медија на ширењу порука и дистрибуцији информација.

Порука Јурија Федотова, извршног директора УНОЦД поводом 26. јуна, Светског дана борбе против злоупотребе дрога:

"Употреба дрога је глобални проблем. Превенција почиње у заједници која брине о угроженим , а то подразумева учешће породице, наставника, омладинских лидера и ментора.Употреба дроге је глобални проблем.
Морамо да почнемо да размишљамо глобално, а да делујемо локално на сузбијање употребе и трговине дрогом. Заједно можемо да радимо у правцу ефикасније стратегије за решавање проблема.“