ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ СИМПОЗИЈУМУ  ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ НА ЗЛАТИБОРУ

У периоду од 13.05.2015. до 17.05.2015. године одржан је  Симпозијум здравствених радника Србије са међународним учешћем прве категорије на Златобору са темом  „Eнергија знања- допринеси, стврарај...“.

Симпозијум је акредитован  од стране Здравственог савета Србије у јануарском року 2015.године . (број: 153-02-4463/2014-01) акредитациони број: Д-1-431/15 и бодован је на следећи начин:

  • 11 бодова –предавачи по позиву
  • 9 бодова, аутори радова – усмена презентација
  • 7 бодова, аутори радова – постер презетације
  • 5 бодова, пасивни учесник

Дом здравља Ниш је као и годинама уназад имао велики број учесника који су презентовали своје радове на симпозијуму, у циљу подизања нивоа знања и унапређења  квалитета рада .
Oве године акредитовано је 22 рада из Дома здравља Ниш, подељених  по секцијама, међу којима се налазе и радови нашег менаџмента, пре свега директора доц. др Милорада Јеркана и главне сестре вмс Весне Јоцић .

Било нам је посебно задовољство што су наши радови, као и менаџмент Дома здравља похваљени од стране организатора  што нас обавезује да  у наредним окупљањима, будемо још успешнији.

Такође, значајно је истакнути, да овакви симпозијуми, сем примарног циља - едукације, промовишу и успостављање и одржавање колегијалних односа међу здравственим радницима широм Србије, што је битан фактор за квалитетно обављање посла.