ОДРЖАН СИМПОЗИЈУМ ПОСВЕЋЕН СВЕТСКОМ ДАНУ БУБРЕГА

12. марта 2015. године на медицинском факултету у Нишу, одржан је симпозијум посвећен Светском дану бубрега – Здрави бубрег за све.

УСТАНОВЕ ОРГАНИЗАТОРИ:

Академија медицинских наука-Огранак у Нишу
Медицински факултет у Нишу
Српско лекарско друштво-Подружница у Нишу
Клиника за нефрологију КЦ у Нишу
Клиника за урологију КЦ у Нишу
Институт за јавно здравље у Нишу
Дом здравља у Нишу
Студентски парламент, Медицински факултет у Нишу

Представник Дома здравља Ниш, мр.сци мед Данијела Цветковић, учествовала је са темом: Величина проблема хроничне бубрежне инсуфицијенције (ХБИ) у Установи примарне здравствене заштите-регистровање у Дому здравља Ниш. Више представника Дома здравља Ниш узело је пасивно учешће на овом скупу.