Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Извештај о обављеној анкети о задовољству корисника  у 2013

07. Упитник о задовољству запослених можете преузети овде
08. Задовољство запослених можете преузети овде