Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Извештај о обављеној анкети о задовољству запослених у 2013

01. Упитник о задовољству корисника радом службе опште медицине, педијатрије и гинекологије можете преузети овде
02. Задовољство корисника радом службе опште медицине, педијатрије и гинекологије можете преузети овде
03. Упитник о задовољству корисника радом службе стоматологије можете преузети овде
04. Задовољство корисника радом службе стоматологије можете преузети овде
05. Упитник о задовољству корисника радом специјалистичке службе можете преузети овде
06. Задовољство корисника радом специјалистичке службе можете преузети овде