ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ ЗА ЗАШТИТУ РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА

У 2014. години у Саветовалишту за младе одржано је 14 семинара „Сачувајмо здравље младих“. Семинар је похађало око  250 адолесцената који ће као вршњачки едукарори у својим срединама преносити своје знање и вештине. Ово је постала већ традиција јер се овакав вид едукације вршњачких едукатора спроводи континуирано од оснивања 2002. године.  Семинари су потврда мултидисципинарне континуиране сарадње не само више служби у Дому здравља, већ и добре сарадње са стручним тимовима нишких основних и средњих  школа. Овакав вид групног здравствено-васпитног  рада са младима  спроводи се у просторијама саветовалишта узастопно пет радних дана.

У оквиру семинара одржава се 14 креативних радионица са следећим темама:

- Социолог:  Психосоцијалне компоненте здравља и  стицање  комуникацијских вештина у доношењу важних одлука
- Психолог:   теме везане за љубав и заљубљеност
- Педијатар: Планирање породице кроз хуманизацију односа међу половима, усвајање  здравих стилова живота
- Гинеколог: Основне анатомске и физиолошке особине  трудноће и порођаја, контрацепција нежељена трудноћа и одговорно полно понашање
- Дерматовенеролог: Ризични облици понашања младих  везано  за  полно преносиве инфекције

Саветовалиште за младе представља  савремен модел промоције здравља и едукације адолесцената узраста од 10 до 19 година где раде едуковани лекари и сарадници, мотивисани за рад  и пријатељски наклоњени младима. Влада атмосфера поверења, емпатије и пријатељства.