Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице западног нила на територији Републике Србије у 2014. години

На основу анализе података достављених Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” дана 20.10.2014. године (у складу са Препорукама за надзор над грозницом Западног Нила у хуманој популацији у сезони 2014. године Института за јавно здравље Србије) и лабораторијских критеријума (према препорукама Европског центра за контролу болести) званично је пријављено 56 лабораторијски потврђених случајева, и 20 вероватних случајева инфекције вирусом Западног Нила. Случајеви код којих је постављена сумња на инфекцију вирусом Западног Нила, а који нису имали испољену клиничку слику неуроинвазивног облика болести и код којих није потврђено присуство вируса у ликвору нису класификовани као вероватни случајеви оболевања. Да би случај инфекције вирусом Западног Нила био потврђен код пацијента, уз испољену клиничку слику неуроинвазивног облика болести (менингитис, енцефалитис, менингоенцефалитис), неопходно је да се потврди присуство одговарајућих антитела у ликвору оболелог пацијента

56 лабораторијски потврђених случајева је са територије:

 • Града Београда (25) – СО Чукарица (5), СО Сурчин (2), СО Земун (6), Звездара (1), Нови Београд (3), Вождовац (2), Обреновац (2), Гроцка (1), Палилула (1) и Младеновац (1) (једна особа због измењеног менталног статуса није била у стању да комуницира);
 • Сремског округа (5) – СО Стара Пазова (2), СО Инђија (2) и СО Пећинци (1);
 • Јужнобачког округа (3) – СО Бечеј (1) и СО Нови Сад (2);
 • Јужнобанатског округа (16) – СО Вршац (1), СО Панчево (8), СО Ковачица (3), СО Ковин (2), СО Пландиште (1) и СО Бела Црква (1);
 • Подунавског округа (3) – СО Смедерево (3);
 • Колубарског округа (4) – СО Мионица (1), СО Ваљево (1)  и СО Лајковац (1).
 • Шумадијског округа (1) – СО Аранђеловац (1).

20 вероватних случајева је са територије:

 • Града Београда (10) – СО Младеновац (2), СО Гроцка (1), СО Вождовац (2), СО Звездара (3) и СО Чукарица (2);
 • Сремског округа (1) – СО (Инђија (1);
 • Јужнобачког округа (2) – СО Тител (1) и СО Жабаљ (1);
 • Јужнобанатског округа (2) – СО Панчево (2) и СО Ковин (1);
 • Нишавског округа (1) – СО Ниш (1);
 • Колубарског округа (1) – СО Уб (1);
 • Рашког округа (1) – СО Рашка (1);
 • Подунавског округа (1) – СО Смедерево (1).